Sorumluluk istisnası

 

1. İçerikler konusunda mesuliyet

Sayfalarımızın içerikleri son derece itinalı bir şekilde düzenlenmektedir. Sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, eksiksiz oluşu veya kalitesi konusunda yazar hiç bir surette sorumluluk üstlenmez. Sunulan bilgilerin kullanılması veya kullanılmaması veya eksiksiz olmayan ve hatalı bilgilerin kullanımı dolayısıyla ortaya çıkabilecek maddi veya manevi zararlardan, eğer ki yazarın kanıtlanabilir bir kastı veya ağır kusuru dolayısıyla ortaya çıkmamışsa yazar nezdinde tazminat talebi hakkı kural olarak mümkün değildir.  Tekliflerin tamamı bağlayıcı değildir. Yazar, sayfaların bir kısmını veya tamamını, öncesinde haber vermeksizin değiştirme, ilave etme, silme veya yayınlanmasını bir süreliğine veya kesin olarak durdurma hakkını saklı tutar. Hatalı bilgilendirme ve/veya yanlış beyanlara dayanan her türden tazminat talep veya garantileri hariç bırakmaktayız.

2. Linklere dair sorumluluk

TMG (Tele Medya Kanunu) § 7 fık. 1'e istinaden hizmet verici olarak bizler, bu sayfalardaki kendi içeriklerimizden Genel Ticaret Şartlarımız doğrultusunda sorumluyuz. Yazarın sorumluluk alanı dışında olan yabancı internet sayfalarına ("linklere") doğrudan veya dolaylı yönlendirmelerde sorumluluk yükü, yalnızca yazarın içerikleri hakkında bilgi sahibi olması ve teknik açıdan yasal olmayan içeriklerin kullanımını engelleyebilme olanağının bulunmasının beklendiği durumlarda, geçerlilik kazanır. Yazar iş bununla birlikte, linkin yerleştirildiği anda yönlendirilmiş sayfalarda yasal olmayan içeriklerin göze çarpmadığını açıkça beyan eder. Yönlendirilen / bağlanan sayfaların güncel ve gelecekteki tasarımı üzerinde yazarın hiç bir etkisi yoktur. Bu nedenle iş bununla birlikte, linkin yerleştirilmesi sonrası bu yönlendirilen / bağlanan sayfalarda yapılacak içerik değişikliklerine karışmamaktadır. Bu tespit, kendi internet teklifleri dâhilindeki linkler ve yönlendirilmeler ve de yazar tarafından düzenlenen ziyaretçi defterleri, tartışmalar ve mailing listeleri için de geçerlidir  veya eksik içerikler ve özellikle de bu türden sunulan bilgilerin kullanımı veya kullanılmamasından dolayı oluşan yasal olmayan, hatalı içerikler için, yayınları linkler üzerinden sadece yönlendiren değil de, yönlendirilen sayfanın sunucusu tek başına sorumludur. Biz bu nedenle, icotek'in bu diğer web sayfalarının veri koruma stratejilerinden veya içeriklerinden sorumlu olmadığını açıkça beyan etmekteyiz.

3. Telif ve Marka Hakkı

Yazar, bütün yayınlarında kullanılan grafiklerin, ses belgelerinin, video sekanslarının ve metinlerin telif haklarına dikkat etmeye ve bizzat kendisi tarafından oluşturulan grafikleri, ses belgelerini, video sekanslarını ve metinleri kullanmaya veya lisansa tabi olmayan grafikler, ses belgeleri, video sekansları ve metinleri kullanmaya özen göstermektedir. Buna rağmen bu türden bir durumla karşılaşmanız halinde bize bildirmenizden memnuniyet duyacağızdır. Haklı talepler karşısında ilgili içerikler mümkün olan en kısa sürede bertaraf edilecektir. İnternette sunulanlar dâhilinde belirtilen ve gereğinde üçüncü şahısların koruması altındaki markalar ve ürün işaretleri, kısıtlamasız bir şekilde yürürlükteki marka kanunu ve ilgili kayıtlı sahiplerinin mülkiyet hukukuna tabidir. Sade bir şekilde belirtilmiş olması, markanın üçüncü şahısların hakları tarafından koruma altında olmadığı anlamına gelmez! Yayınlanan, yazar tarafından düzenlenmiş objelerin Copyright'i, sadece sayfaların yazarına aittir. Bu türden grafiklerin, ses belgelerinin, video sekanslarının ve metinlerin başka elektronik veya basılı yayınlarda çoğaltılmaları veya kullanılmaları, öncesinde yazarından izni alınmamışsa, yasaktır.

4. Veri Güvenliği

icotek Elektronik Tic. Ltd. Şti.'nın teklifleri arasındaki bir sayfaya her kullanıcı erişiminde ve her bir data çağrısında, bu işleme dair erişim bilgileri bizim sunucumuzun server'ında bir protokol dosyasına kaydedilir.  Kaydedilen bu veriler sadece istatistiksel amaçlar doğrultusunda kullanılır. İster kurumsal olsun, isterse kurumsal olmasın, hiç bir surette üçüncü şahıslara aktarılmaz. İnternet sunusu dâhilinde eğer kişisel veya iş bilgilerinin (e-posta adresi, isim, adres) girilmesi olanağı mevcut ise, bu durumda verilecek olan bu bilgiler tamamen kullanıcının gönüllülük esasında gerçekleşir. Verileriniz burada da gizlilik içerisinde muamele edilir ve üçüncü şahıslara aktarılmaz.

Kullanıcılar başvurmaları halinde kendileri hakkında kaydedilen kişisel bilgilerine dair bilgi alabilirler. Aynı zamanda, yasal düzenlemeler ölçüsünde, bu kişiye dair verilerinizin raporlanması, bloke edilmesini ve silinmesini isteme hakkına sahipsiniz. Her bir kayıt, kullanılan muhtemel arama kelimeleri, sayfanın adı veya talebin verisi, adı ve saati, aktarılan veri miktarı, erişim durumu (veri aktarıldı, veri bulunamadı vs.), kullanılan web tarayıcı tipi ve de işletim sistemi, erişimin gerçekleştiği (TLD) ülke veya domain veya organizasyon, DNS-Lookups'ın aracılığıyla çözüldüğü müşteri IP-adresi dâhil olmak üzere, verinin çağrıldığı sayfadan oluşur.

Posta adresi, telefon, faks numarası ve de e-posta adresi gibi künye veya kıyaslanabilir bilgiler kapsamında yayınlanan iletişim bilgilerinin üçüncü şahıslarca kullanımı, açıkça talep edilmemiş bilgilerin aktarılması yasaktır. Spam mail olarak adlandırılan e-postaların göndericilerine karşı bu yasağın ihlali durumunda yasal yollara başvurma hakkı açıkça saklı tutulmaktadır.

5. Bülten

icotek bültenini alabilmeniz için, örneğin e-posta adresinin kayıt edilmesine ve de e-posta adresi sahibinin bülten alımına dair muvafakatine dair bilgilere ihtiyaç duymaktayız. Başkaca veriler toplanmaz. Verilerin, e-posta adresinin kayıt edilmesine ve de bülten gönderilmesine muvafakatin geleceğe dönük iptali her zaman mümkündür.

6. Google Analytics Kullanımı için Veri Koruma Beyanı

Bu web sayfası, Google Inc. (''Google'') şirketinin bir web analiz hizmeti olan Google Analytics’i kullanmaktadır. Google Analytics, bilgisayarınızda depolanan ve web sayfasının kullanım analizine olanak tanıyan ''Cookies'', yani çerez olarak adlandırılan metin verileri kullanır. Bu web sayfasını kullanımınız (sizin IP adresiniz) hakkında Cookie'lerle üretilen bilgiler ABD'deki Google'ın server'ına aktarılır ve orada depolanır. Google bu bilgileri sizin web sayfasını kullanımınızı değerlendirmek, web sayfası işleticileri için web sayfası aktivitelerini bir araya getirmek ve web sayfası ve internet kullanımına bağlı diğer hizmetleri yerine getirebilmek için kullanır. Google, yasalarla zorunluysa veya üçüncü şahıslar bu bilgileri Google adına işleyeceklerse, bu bilgileri üçüncü şahıslara da aktaracaktır. Google sizin IP adresinizi Google'ın diğer verileriyle ilişkilendirmeyecektir. Cookie'lerin kurulumunu tarayıcı yazılımınızın ilgili ayarlarıyla engelleyebilirsiniz; ancak, bu durumda bu web sayfasının işlevlerinin tamamına hâkim olamayabileceğiniz konusunda sizi uyarmak durumundayız. Bu web sayfasını kullanmakla, sizin hakkınızda toplanan verilerin anılan şekilde ve anılan amaçla Google tarafından işleme alınmasına rıza göstermiş olursunuz. Veri toplanmasını ve depolanmasını geleceğe yönelik olarak iptal etmek mümkündür. Tam IP adresleriyle analiz araçlarının kullanımına dair görüş farklılıkları karşısında sizi, bu web sayfasının Google Analytics'i „_anonymizeIp()“ uzantısı ile kullandığını ve bu nedenle IP-adreslerinin kişiyle ilişkilendirilmesinin önüne geçmek adına yalnızca kısaltılmış bir şekilde işleme alındığı konusuna dikkatiniz çekmek isteriz.

7. Google+ Kullanımı için Veri Koruma Beyanı

Bilgilerin kayda alınması ve aktarılması:

Google +1 işlem alanı yardımıyla bilgileri dünya çapında yayınlayabilirsiniz. Google +1 işlem alanı üzerinden siz ve diğer kullanıcılar Google ve ortaklarımızın kişiselleştirilmiş içeriklerini alırsınız. Google, hem +1 içeriği için vermiş olduğunuz bilgileri depolar, hem de +1'i tıklayarak görüntülemiş olduğunuz sayfa hakkında bilgileri depolar. Sizin +1'leriniz profil isminizle ve fotoğrafınızla birlikte, örneğin arama sonuçları veya Google profili veya web sayfalarının ve internetteki ilanlar gibi Google hizmetlerinde açıklamalar olarak gösterilebilirler.

Google, hizmetlerini sizin veya başkaları için iyileştirmek adına  +1 aktivitelerinizi kaydeder. Google +1 işlem alanını kullanabilmek için, dünya çapında görüntülenebilen, herkese açık, en azından profil için seçilmiş olan ismi içeren bir Google profiline ihtiyacınız olacaktır. Bu isim bütün Google hizmetlerinde kullanılır. Bazı durumlarda bu isim, Google hesabınız üzerinden paylaştığınız diğer isimlerle ikame edilebilir. Google profilinizin kimliği, sizin e-posta adresinizi bilen veya sizi kimliklendirebilen bilgilere sahip kullanıcılara görüntülenebilir.

Kayda alınan bilgilerin kullanımı:

Yukarıda belirtilen kullanım amaçlarından hariç, sizin tarafınızdan tahsis edilen bilgiler yürürlükteki Google Veri Koruma Hükümlerine istinaden de kullanılacaktır. Google, kullanıcıların +1 aktivitelerine dair muhtemel özet istatistiklerini yayınlar veya örneğin kullanıcılara ve Publisher, ilgilenenler veya bağlı web sayfaları gibi partnerler aktarır.

8. Uluslararası Kullanım

Bu internet sayfası Almanya'daki icotek Elektronik Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenmekte ve işletilmektedir. Ve uluslararası çapta kullanıma yöneliktir. Sunulan bilgilerin dünya çapında doğruluğundan, özellikle ürünlerin ve hizmetlerin aynı görünümde, büyüklükte ve aynı şartlarda dünya çapında mevcut olup olmaması konusunda icotek garanti üstlenmez.

9. Bu sorumluluk istisnasının hukuken geçerliliği

Bu sorumluluk istisnası bu sayfaya yönlendiren internet teklifinin bir parçası olarak görülmelidir. Bu metindeki bazı kısımlar veya bazı anlatımların yürürlükteki yasal durum ile örtüşmemesi, artık örtüşmemesi veya kısmen örtüşmemesi durumunda, kalan kısımlar içerik ve geçerlilikleri itibariyle bu durumdan etkilenmezler.